IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VI
A surprising course title

2

Paragraph B
VIII
The possibility of attracting the wrong kind of student

3

Paragraph C
II
A course title with two meanings

4

Paragraph D
IV
Applying a theory in an unexpected context

5

Paragraph E
III
The equal importance of two key issues

6

Paragraph F
VII
Different names for different outcomes

1

Paragraph A
VI
A surprising course title

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

1. ‘I would found an institution where any person can find instruction in any subject' 

2. That was the motto for Cornell University, and of the university where I currently teach 

3. A student can prepare for a career in + (list of courses) 

4. But what would the founders of these two institutions have thought of a course called Arson for Profit’? 

5. I kid you not we have it on the books 

6. Any undergraduates can sign up for the course 

Câu 1 + 2 Giới thiệu về 1 phương châm của 2 trường ĐH

Câu 3 Liệt kê các môn học ở 2 trường

Câu 4 khóa học mới mà 2 trường ko biết -> khẳng định có khóa học này ở Câu 5 và ai cũng có thể học ở câu 6 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Câu 1 + 2 : Giới thiệu về 1 phương châm của 2 trường ĐH, đại loại muốn quảng bá rằng trong trường khóa học gì cũng có

Câu 3 : Liệt kê 1 số môn học để support cho ý trước

Câu 4 : Đưa ra 1 mâu thuẫn đi ngược lại với những ý trước: nhưng có lẽ 2 trường ĐH trên ko ngờ đến có 1 môn học gọi là “Arson for Profit”

Câu 5 : Khẳng định khóa học này thật sự tồn tại mặc dù nghe có vẻ khó tin 

(I kid you not = tôi ko đùa bạn đâu)

Câu 6 : Ai cũng có thể tham gia khóa học này

=> Sau khi dùng DOL’s Linearthinking smiley18 để đơn giản hóa các câu và sâu chuỗi chúng lại thì ta thấy rõ đoạn này muốn làm nổi bật lên 1 khóa học có tên gọi rất khác thường và gây bất ngờ

 => Chọn VI -  A surprising course title check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford