IELTS Reading Practice Test

1

Conversation occupies much of our time.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Conversation occupies much of our time
Conversation = talking

 occupies much of our time = spend a large part of our daily life 

Giải thích chi tiết

Câu này paraphrase đơn giản nên các bạn có thể nhanh chóng xác định đáp án smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford