IELTS Reading Practice Test

1

In fairy tales, details of the plot
C
show considerable global variation.

2

Tehrani rejects the idea that the useful lessons for life in fairy tales
B
are the reason for their survival.

3

Various theories about the social significance of fairy tales
F
have been developed without factual basis.

4

Insights into the development of fairy tales
A
may be provided through methods used in biological research.

5

All the fairy tales analysed by Tehrani
E
were originally spoken rather than written.

1

In fairy tales, details of the plot
C
show considerable global variation.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: In fairy tales, details of the plot show considerable global variation.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 details of the plot show considerable global variation = the same story often takes a variety of forms in different parts of the world. 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Nếu chỉ áp dụng skim/scan keyword, thí sinh sẽ locate sai đáp án. Ví dụ như keyword "detail" xuất hiện nhiều lần trong bài, trong khi "plot" thì lại không có. cross Áp dụng DOL's Linearthinking: smiley18 same story takes a variety of forms in different parts of the world -> a variety of forms = many variations ; in different part of the world = global -> Main idea: same story has many global variations = một câu chuyện có nhiều thay đổi

So với câu hỏi: details of the plot show considerable global variation

-> chi tiết của cốt truyện cho thấy sự thay đổi đáng kể

=> Đáp án: C. show global variation check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford