IELTS Reading Practice Test

1

a reference to how quickly animal species can die out
B
Paragraph B

2

reasons why it is preferable to study animals in captivity rather than in the wild
E
Paragraph E

3

mention of two ways of learning about animals other than visiting them in zoos
C
Paragraph C

4

reasons why animals in zoos may be healthier than those in the wild
A
Paragraph A

1

a reference to how quickly animal species can die out
B
Paragraph B

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: a reference to how quickly animal species can die out

 animal species can die out = species are becoming extinct + these collapses 

 how quickly = sudden, dramatic and unexpected

Giải thích chi tiết

Với Linearthinking smiley18

smiley5 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

a reference to …: sự đề cập đến ….

  • die out: (tuyệt chủng) stop existing -> có thể bài sẽ dùng các từ đồng nghĩa

  • how quickly: có thể sẽ miêu tả độ nhanh => chú ý tìm các từ ngữ nói về tốc độ nhanh/chậm

=> Hiểu cả câu: sự đề cập đến animal species tuyệt chủng nhanh như thế nào

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

  • die out = becoming extinct

  • how quickly = sudden, dramatic and unexpected

=> Đáp án là Paragraph B check

smiley18 Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có: 

Đoạn B có nhắc đến việc “species are becoming extinct”. Trong đó become extinct = die out (tuyệt chủng).

Câu tiếp theo paraprase sự tuyệt chủng này bằng cụm “these collapses”, và cho biết chúng rất “sudden, dramatic and unexpected”. Đây đều là những từ miêu tả độ nhanh của animal extinction (= how quickly)

=> Đáp án là Paragraph B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford