IELTS Reading Practice Test

1

Today's wealthy people ignore the fact that millions are living in poverty.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Today's wealthy people ignore the fact that millions are living in poverty.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 wealthy people = rich nations

 millions = majority of the world's people

 living in poverty = resign themselves to poverty 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: Today's wealthy people ignore the fact that millions are living in poverty.

=> Những người giàu phớt lờ việc nhiều người vẫn còn sống trong nghèo khó

=> Tìm các thông tin chỉ người giàu và người nghèo -> tìm được 'rich nations' + 'porverty'

smiley26 Áp dụng Lineathinking để nắm main idea:

 not only should the majority of the world's people resign themselves to poverty forever , but rich nations must also revert to simpler lifestyles in order to save the planet.

=> Ở đoạn này ta chỉ thấy bài đọc nói về cách sống của người giàu và người nghèo

=> Không nói gì về việc người giàu phớt lờ việc nhiều người vẫn còn khổ sở

=> Chọn NOT GIVEN check

>>> Note: Cấu trúc 'resign oneself to something' nghĩa là 'cam chịu điều gì đó' -> Trong trường hợp ở câu trên: nhiều người cam chịu cảnh nghèo khổ (cụm này có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp, các bạn take note lại nhé smiley2)

>>> smiley18 Tips: Nếu bạn vẫn chưa chắc, và nghĩ thông tin này có thể xuất hiện ở đâu đó trong bài đọc nữa thì bạn hãy khoan chọn đáp ánlàm tiếp câu sau

Vì dạng True/False/NG thường đi theo thứ tự từ trên xuống, bạn có thể dựa vào câu trước để biết cần đọc từ đâu và dựa vào câu sau, để biết cần đọc tới đâu, đọc hết vẫn không thấy thì là NOT GIVEN, chứ đừng đọc cả bài, rất tốn thời gian

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford