IELTS Listening Practice Test

1

What does the man want to have?
A
A break
B
A talk
C
A class

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem người đàn ông muốn có cái gì

smiley43Khi bạn nghe "Let me see, it looks like you’ve taken a long break from school"

=> Anh này vừa có a long break rồi mới trở lại trường => Loại đáp án "break" cross

smiley32 Sau đó nghe "I understand you wanted to have a chat about what you should study"

=> Cô ấy hiểu là anh ta muốn có cuộc trò chuyện (chat = talk) => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford