IELTS Listening Practice Test

1

Cressida’s fellow students
A
amused

2

Cressida
H
unrealistic

3

Ainsley Webb
B
critical

4

Dr Erskine
G
sympathetic

5

Professor Jenkins
D
impatient

6

TV news centre staff
E
polite

1

Cressida’s fellow students
A
amused

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48 Đối tượng đàu tiên là Cresssida's fellow students

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe Dr Erskine nhắc tới the class (=fellow students) smiley5 Nghe thấy "Yes and you did entertain the class, they enjoyed your humor"

=> Cả lớp cảm thấy bài thuyết trình vui và mang tính giải trí, bằng nghĩa với amused => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford