IELTS Listening Practice Test

1

The Treloar Valley passenger ferry
A
usually starts services in April
B
departs at the same time each day
C
is the primary means of transport for local villagers

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về Treloar Vally passenger ferry

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "The Treloar Valley passenger ferry running between villages..." smiley18 Nghe thấy "in the past, the main transport way in the area was the river"

=> Trong quá khứ thì đường thủy là phương tiện đi lại chính trong khu vực này => Tuy nhiên không nhắc gì tới hiện tại => Đáp án có thể không phải C smiley43 Nghe tiếp thấy "the ferry timetable varied from day to day according to the time and height of the tide"

=> Lịch trình của phà thay đổi mỗi ngày, tùy theo lượng nước thủy triều => Không có lịch khởi hành cố định => Loại đáp án B cross smiley19 Nghe tiếp thấy "the ferry is also seasonal, usually running its business during the period between April and September"

=> Phà hoạt động theo mùa, bắt đàu từ April cho tới September => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford