IELTS Listening Practice Test
Example Type of accommodation:
hall of residence
Name:
Anu


Date of birth:Country of origin:
India
Course of study:       Number of years planned in hall:   Preferred catering arrangement:   
half board
Special dietary requirements: 
no

(red)
Preferred room type:       
a single


Interests:           
the

and badminton
Priorities in choice of hall:
- To be with other students who are

- To live outside the

- To have a area for socializingĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là danh từ riêng chỉ tên họ của Anu smiley5 Khi bạn nghe hỏi " So first of all, can I take your name?" là biết đáp án chuẩn bị vào. check Sau đó nghe câu trả lời và phần đánh vần để điền chính xác "A-N-U…B-H-A double T."

>> Từ cần điền là "Bhatt" smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford