IELTS Listening Practice Test
1Why was the Film Festival started?
A
To encourage local people to make films.
B
To bring more tourists to the town.
C
To use money released from another project.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe xem tại sao Film Festival started

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "The festival was started in nineteen ninety six...." smiley33 Nghe thấy nhắc tới "Adbourne had run a classical music festival which had been becoming less and less popular"

smiley43 Nghe tiếp thấy "Joanne was looking around for something to replace it and to use funds allocated to it to promote something which local people can enjoy"

=> Lễ hội nhạc cổ điển không được nổi tiếng lắm, nên Joanne quyết định thay thế nó và dùng ngân sách của lễ hội này để quảng bá thứ khác => Dẫn đến sự ra đời của Film Festival => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford