IELTS Listening Practice Test

Detail
Another Detail
1
Walls are


includes the


2
Teachers are able to teach a


There are many special


3
They

surfaces daily.
procedures to limit the spread ofĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về walls (walls are ___)

smiley37 Mình nghe được là "Look around and you'll see that every room has padded walls"

=> Walls are padded (được đệm) => Đáp án: padded check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford