IELTS Listening Practice Test

1

What was Jill surprised to find?
A
Some work to reduce the water usage to her house could be done soon
B
The house was poorly insulated
C
She could get financial help

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần biết Jill ngạc nhiên vì điều gì.

smiley43 Đầu tiên, ''Yet since my house has well-insulated walls, I'm lucky enough to do nothing with this problem.''

=> Nhà cô ấy được cách nhiệt (insulated) tốt chứ không kém, và cô ấy biết điều đó => Loại đáp án B cross

smiley40 Sau đó, ''Yet I still found out that a large amount of water was wasted owing to my way of life.''

=> Tuy nhiên, cô ấy mới phát hiện rằng mình vẫn bị lãng phí nhiều nước

smiley31 Vậy cô ấy nói là '' ... have been pleasantly surprised to figure out that there are experts in that field who can make some instant changes to my home.''

=> Cô ấy ngạc nhiên là có cách để làm giảm sự lãng phí nước ngay lập tức (changes chỉ reduce water usage) => Đáp án là A check

smiley19 Cuối cùng, ''But the only dark side is these works are so costly that there are no means for me to get financial help.''

=> Mình không có cách nào để được financial help (không phải là điều mà Jill surprised) => Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford