IELTS Listening Practice Test

Advice on surfing holidays

Advice on surfing holidays

Jack's advice

 • Recommends surfing for

  1
  family
   holidays in the summer

 • Need to be quite

  2
  fit
  Irish surfing locations

 • County Clare

- Lahinch has some good quality

3
hotels
 and surf schools

- There are famous cliffs nearby

 • County Mayo

- Good surf school at

4
Carrowniskey
 beach

- Surf camp lasts for one

5
week


- Can also explore the local

6
bay
 by kayakWeather

 • Best month to go:

  7
  September
  

 • Average temperature in summer: approx.

  8
  19/nineteen
   degreesCosts

 • Equipment

- Wetsuit and surfboard:

9
30/thirty
 euros per day

- Also advisable to hire

10
boots
 for warmth

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5Đối với dạng bài gap-fill, cần xác định dạng từ trước khi nghe, đối với trường hợp này cần điền 1 Noun hoặc Adjective

smiley5Nghe tới "the kind of holiday" --> đáp án sắp tới

checkNghe tiếp: It's the kind of holiday all the family can enjoy together. --> ra đáp án

--> Jack nói rằng surfing là loại holiday cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng.

--> Jack khuyên nên đi lướt ván trong những kỳ nghỉ gia đình

--> điền family.

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford