IELTS Listening Practice Test

1

At the start of her talk Rebecca points out that new graduates can find it hard to
A
get the right work.
B
take sufficient breaks.
C
motivate themselves

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley42 Mình cần nghe xem lúc đầu Rebecca chỉ ra rằng new graduates có thể gặp vấn đề gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "When you leave college " (ý nói lúc mới tốt nghiệp = new graduates) smiley14 Nghe thấy ví dụ của speaker 'I'll have one more cup of coffee and then I'll sit down to work'

=> Đang miêu tả việc thiếu động lực để làm việc, tự nói với bản thân là uống hết ly cà phê rồi mới bắt đầu làm smiley35 Nghe tiếp thấy "It isn't about finding the inspiration or getting the right paper that's a problem, it's you"

=> Vấn đề là không tự biết thúc giục bản thân => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford