IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO things are included in the price of the tour?
A
garden gloves
B
ladybugs
C
bush timbering lessons
D
food
E
hummingbirds

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần biết hai điều gì đã được bao gồm vào giá vé

=> Đáp án sẽ có sau ''At the very first, I think I should explain to you something that you can do with your ticket.''

Đầu tiên, người nói bàn về planting area và nói là ''The activities of planting are totally free''

=> Việc trồng cây và hoa là miễn phí, nhưng planting không ứng với đáp án nào cả nên mình nghe tiếp.

Tuy nhiên, với garden gloves, '' ... we strongly recommend you to buy a pair of garden gloves in order to protect your skin.''

=> Vậy là mình phải tự mua găng tay làm vườn, tức nó không được included vào giá vé => Loại đáp án A cross

Thứ hai, khi nói về việc tạc gỗ, người nói nhắc về bush timbering lessons, ''you can join one of our bush timbering lessons for free''

=> Các lớp học này đã được included vào giá vé. => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford