IELTS Listening Practice Test
Subject of drawing
Change to be made
A

surrounded by trees
Add Malcolm and a

noticing him
People who are

outside the forest
Add Malcolm sitting on a tree trunk and


Ice-skaters on

covered with ice
Add a

for each person

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án mình cần điền là một danh từ (một cái gì đó bị bao quanh bởi cây)

check Đầu tiên, Jeremy nhắc đến một cái hang, ''Now, I'm not sure about the drawing of the cave - it's got trees all around it''

=> Cái hang này được bao quanh bởi cây (around = surrounded)

=> Đáp án là cave smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford