IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO parts of the introductory stage to their art projects do Jess and Tom agree were useful?
A
The Bird Park visit
B
The workshop sessions
C
The Natural History Museum visit
D
The projects done in previous years
E
The handouts with research sources

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới art project và introductory stage là biết đáp án sắp tới

check Nghe thấy Jess nói When they gave us all those handouts with details of books and websites to look at, I was really put off, but the more I read, the more interested I got

=> Lúc đầu Jess không thích handouts nhưng càng đọc thì càng thấy hứng thú

=> Tom đồng ý và nói Me too

=> chọn E smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford