IELTS Listening Practice Test

1

Why is Matthew considering a student work placement?
A
He was informed about an interesting vacancy.
B
He needs some extra income.
C
He wants to try out a career option.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley2 Mình cần nghe xem tại sao Matthew muốn tham gia thực tập

=> Đáp án sẽ có sau ''I just wanted to talk to you about temporary work placements ...'' smiley16 Đầu tiên, ''I’ve got some savings, so I don’t really need the money at the moment.''

=> Lý do mà Matthew chọn work placement không phải là vì tiền => Loại đáp án B cross smiley28Sau đó, ''But I’ve had an email from the university about a vacancy that looks quite interesting.''

=> Lý do mà Matthew chọn là do có một công việc khá thú vị => Đáp án là A check smiley43 Còn về Liz, ''In my case I wanted to find out if I was making the right career choice before I began applying for permanent jobs.''

=> Liz chọn work placement bởi cô ấy muốn thử việc xem có phù hợp không (ứng với đáp án C) nhưng mình đang cần tìm lý do của Matthew => Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford