IELTS Listening Practice Test

1

What is the maximum number of people who can stand on each side of the boat?
A
9
B
15
C
18

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Question: What is the maximum number of people who can stand on each side of the boat

smiley5 hiểu câu hỏi: tối đa bao nhiêu người có thể ở 1 bên tàu?

=> khi nghe được các số trong câu 'We already have three staff members on board...' --> ta chú ý các số xuất hiện trong câu này --> 3 và 15 --> nhưng không nghe đề cập đến 'on one side' --> đáp án không phải 3 hay 15 --> nghe tiếp câu sau

check Khi nghe tới câu sau 'if there are more than nine people on one side ..., we'll move some of you over, otherwise all eighteen of us will end up... '

=> Nếu có nhiều hơn 9 người ở 1 bên tàu, chúng tôi sẽ di chuyển bạn qua bên kia, nếu không thì cả 18 người chúng ta sẽ lộn nhào xuống nước.

--> ta biết đáp án là nine smiley18

cross Theo thông tin trong bài, ta loại đáp án B. 15 ngay lập tức vì không có đề cập về 15 người ở 1 bên của tàu

cross Ta cũng loại đáp án C. 18 vì đó là tổng số người ở trên tàu, không phải số người ở 1 bên tàu

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford