IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO things make the museum unusual?
A
the guides
B
the events
C
the animals
D
the buildings
E
the objects

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần nghe là 2 điều làm cho museum unusual

smiley5 Nghe thấy ",,,there were already some historic 19th-century buildings here and others have been dismantled in different parts of the region and rebuilt on the site "

=> Các tòa nhà cổ trong khu vực này có từ thế kỷ 19 và có những tòa nhà được dỡ từ khu vực khác và xây dựng lại trên khu vực này smiley31 Sau đó nghe thấy speaker nói thêm là" this hadn't been attempted before"

=> Việc này chưa được thử nghiệm trước đây (điều độc đáo) => Đáp án là D check smiley19 Nghe tiếp thấy nhắc tới furniture, machinery, and objects Speaker nói là "you may be able to see these in other museums"

=> Các vật dụng này cũng có trong các bảo tàng khác, không phải là điểm đặc biệt => Loại đáp án E cross smiley43 Nghe tiếp thấy "What also sets Brampton apart from other museums is that the story of the exhibits is told not by labels but by costumed staff"

=> Điều là Brampton khác biệt là các thông tin triễn lãm sẽ được kể bởi nhân viên => Đáp án là A check smiley40 Nghe tiếp thấy "Our programme of activities during the year has guided walks, an agricultural fair and all the other events you would expect a museum to have"

=> Chương trình của bảo tàng có tất cả các eventthường thấy trong các bảo tàng khác => Không phải điểm đặc biệt => Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford