IELTS Listening Practice Test
BUSINESS CULTURE
Power Culture
Characteristics of organization:
 • small

 • 

  1

  central
   power source

 • Few rules and procedures

 • Communication by 

  2

  conversation/conversations
  

Advantage:
 • can act quickly

Disadvantage:
 • might not act

  3

  effectively
   

 • suitable employee: not afraid of

  4

  risk/risks
   

 • does not need job security


Role Culture
Characteristic of organization:
 • large, many 

  5

  levels
  

 • specialized departments

 • rules and procedures e.g. job 

  6

  description/descriptions
   and rules for discipline

Advantages:
 • economies of scale

 • successful when 

  7

  technical
   ability is important

Disadvantages:
 • slow to see when 

  8

  change
   is needed

 • slow to react

Suitable employee:
 • values security

 • does not want

  9

  responsibility
  


Task Culture
Characteristic of organization:
 • project oriented

 • in competitive market or making product with short life

 • a lot of delegation

Advantages:
 • 10

  flexible
  

Disadvantages:

 • no economies of scale or special expertise

Suitable employee:

 • likes to work in groups

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là adj bổ nghĩa cho "power source" chỉ đặc điểm của tổ chức. smiley5 Khi bạn bắt đầu nghe nhắc đến "Power Culture" và tiếp đó là ý đầu tiên của "characteristics" it’s usually found in small organisations" là biết đáp án chuẩn bị vào. check Sau đó bạn nghe "It’s the type of culture that needs a central source of power to be effective"

>> Đó là kiểu văn hóa cần nguồn sức mạnh trung tâm để hoạt động hiệu quả >> Từ cần điền là "central" smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford