IELTS Listening Practice Test

Charity Art Sale

Charity Art Sale
The paintings will be displayed in the Star Gallery and in a nearby
1
café/cafe

.
The sale of pictures will begin at
2
7.30 p.m./seven thirty/7.30

(pm) on Thursday, and there will be refreshments beforehand.
The money raised will all be used to help
3
the disabled/disabled

children in New Zealand and other countries.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Thông tin cần tìm là địa điểm, gần (nearby) với Star Gallery nơi tranh được trưng bày

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "the pictures will be on view all this week, most of them at the Star Gallery" smiley37 Người đọc nói tiếp rằng "we have so many pictures this year that we're also showing some in the cafe next door,..."

=> Một số bức tranh được trưng bày ở quán cà phê bên cạnh => Đáp án: cafe check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford