IELTS Listening Practice Test
1Jack says that in London these days, many people
A
see cycling as a foolish activity.
B
have no experience of cycling.
C
take too many risks when cycling.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Mình cần nghe xem Jack nói gì về người dân London

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " But here in London it's completely different"

smiley32 Sau đó nghe tiếp "you're approaching the point where a whole generation of people have grown up not being allowed by their parents to cycle"

=> Cả thế hệ lớn lên mà không được bố mẹ cho phép đạp xe => Họ không có kinh nghiệm đạp xe => Chọn đáp án B check

smiley5 Nhiều bạn nghe "it was considered to be getting too dangerous, " sẽ chọn C, nhưng đây là họ nghĩ nó nguy hiểm chứ không phải họ gặp nhiều nguy hiểm khi đạp xe

=> Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford