IELTS Listening Practice Test
1Carla and Rob were surprised to learn that coastal cities
A
contain nearly half the world’s population.
B
include most of the world’s largest cities.
C
are growing twice as fast as other cities.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "I’m glad we chose quite a specific topic – cities built next to the sea" là biết đáp án chuẩn bị vào.

cross Nhiều bạn nghe "And cities are growing so quickly – I mean, we know that more than half the world’s population lives in cities now." thì có thể chọn câu A(contain nearly half the world’s population)

>> Nhưng ở phía dưới Rob đã nói rằng số liệu "half the world's population" là tất cả các thành phố.

check Sau đó nghe "most of the biggest cities are actually built by the sea"

>> Đáp án là câu B (include most of the world’s largest cities) smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford