IELTS Listening Practice Test

1

How much time for volunteering does the company allow per employee?
A
two hours per week
B
one day per month
C
8 hours per year

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe “The idea is that we allow staff to give up some of their work time to help on various charity projects ” là biết các câu tiếp theo sẽ chứa thông tin liên quan đến câu trả lời smiley5 Hai câu tiếp theo là câu dẫn đến câu trả lời, tuy nhiên sau câu thứ 2, mình đã rút ra được ý: "doesn't necessarily involve a huge time commitment"

>> Câu trả lời đang chuẩn bị vào check Sau đó nghe “The company will pay for eight hours of your time.”

>> Mình thấy có nhắc đến 8 hours >> Đến câu sau “That can be used over one or two days all at once, or spread over several months throughout the year

>> That trong câu chính là thay thế cho 8 hours, mình thấy họ nhắc đến 1,2 ngày và vài tháng nhưng cuối cùng lại có cụm "throughout the year”

>> 8 giờ này sẽ được dùng trong cả 1 năm >> đáp án đúng là C smiley18 cross Một số bạn nghe one or two days sẽ có thể chọn B

>> Tuy nhiên câu đầy đủ là “one or two days all at once”, nghĩa bạn có thể sử dụng 8 giờ này trong 1, 2 ngày luôn chứ không phải 1 ngày/tháng

>> Loại đáp án B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford