IELTS Listening Practice Test
Conference Registration Form
Example
Name of Conference: Beyond 2000
Name: Melanie Ms
1
Mitchell


Address: Room
2
66/women's college/66 women's college

, at Women's College Newtown
Faculty:
3
Education


Student No:
4
994578EDĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Đáp án cần điền là tên riêng

=> Biết đáp án tới khi nghe "So can I have your full name?" smiley5 Nghe thấy tên Melanie Mitchell

smiley18 Sau đó nghe tiếp thấy bên kia hỏi có phải là "M-I-T-C-H-E-double L" không - Melanie xác nhận là đúng

=> Đáp án là Mitchell check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford