IELTS Listening Practice Test
1One reason why Spiros felt happy about his marketing presentation was that
A
he was not nervous.
B
his style was good.
C
the presentation was the best in his group.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới "a couple of weeks ago in our marketing subject, when it was my turn to give a presentation I felt quite confident" là biết đáp án sắp tới

cross Bạn nghe "I was still nervous but because I had done one before, I knew what to expect."

>> Có nervous >>  Loại đáp án A

cross Bạn nghe "in relation to some of the other people in my group, I did quite a good job", nhưng không nói "the best"

>> Loại đáp án C

check Nhưng khi nghe "I did quite a good job because my overall style was quite professional."

>> Chọn đáp án B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford