IELTS Listening Practice Test
Drag out result image
A
B
C
D
E
F
G
H

1

D café

2

toilets

3

formal gardens

4

outdoor gym

5

skateboard ramp

6

wild flowers

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi bạn nghe nhắc đến "The café" là biết đáp án chuẩn bị vào

check Sau đó nghe hướng dẫn đường "looking out over the lake and next to the old museum" (nhìn ra phía cái hồ và bên cạnh bảo tàng cũ")

>> Chọn D smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford