IELTS Listening Practice Test
Early Learning Children Centre Enrolment Form
Example
Parent or guardian: Carol Smith
Personal Details:
Child’s name: Kate
Age: 

1

4


Address: 

2

46 Wombat

  Road, Woodside 4032
Phone: 33459865
Childcare information
Days enrolled for: Monday and

3

Thursday


Start time: 

4

8:30

am
Childcare group: the

5

red

group
Which meals are required each day? 

6

lunch


Medical conditions: need 

7

glasses


Emergency contact: Jenny 

8

Ball


Relationship to child: 

9

aunt


Fees
Will pay each

10

monthĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định cần điền number chỉ tuổi của trẻ.

smiley5 Khi bạn nghe "How old is your daughter?" thì đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó bạn nghe "She’s three now but she turns four next month"

>> Bây giờ con bé ba tuổi nhưng con bé sẽ bước sang tuổi thứ 4 vào tháng tới, nên chúng ta chưa biết được nên điền 3 hay 4.

>> Người nói chốt lại rằng "I’ll put four down because that’s how old she’ll be when she starts."

>> Số cần điền là 4 smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford