IELTS Listening Practice Test
1
The program is made for travelers to make
money

.
2
The program operates in cooperation with the
school

.
1
The program is made for travelers to make
money

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem program được làm với mục đích gì (The program is made for travelers to make ____ )

smiley43 Nghe tới tên công ty Earn and Learn started nearly twenty years ago

=> Đang giới thiệu công ty => Biết đáp án sắp tới

smiley2 Nghe thấy "...a for-profit company that enables promising entrepreneurs to make money while traveling "

=> Cho người khởi nghiệp khả năng kiếm tiền trong khi đi du lịch => Đáp án: money check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford