IELTS Listening Practice Test
1
Phil and Stella's goal is to
investigate

the hypothesis that weather has an effect on a person's mood.
2
They expect to find that 'good' weather (weather which is
sunny and warm

) has a positive effect on a person's mood.
3
Stella defines effect on mood' as a
change

in the way a person feels.
1
Phil and Stella's goal is to
investigate

the hypothesis that weather has an effect on a person's mood.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Mình cần nghe xem mục tiêu của cả hai là làm cái gì với hypothesis

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe Dr. Blake hỏi "So. your goal is ... Phil?"

smiley16 Sau đó nghe được Phil trả lời "To prove the hypothesis"

=> Có thể là prove

smiley5 Nhưng sau đó nghe được "no, to investigate the hypothesis that the weather has an effect on a person's mood."

=> Đúng hơn là và để investigate the hypothesis => Đáp án: investigate check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford