IELTS Listening Practice Test
Origin
Name
New habitat
Notes
Australia
red-backed spider
New Zealand and Japan
even on island in middle of


England
rabbit
Australia
800 years ago: imported into England to be used for


America
fire ants


in Brisbane
imported by chance
AustraliaScotland
Deliberately introduced in order to improve

(not effective)
New Zealand
flatworm


Europe
accidental introduction inside imported


JapanAustralian coastal waters
Some advantages
Australia
budgerigar
urban areas of south-east


Smaller flocks because of arrival of

in recent years

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley2 Mình cần nghe về một nơi ở khác của red-backed spider (even on island in middle of .... )

=> Đáp án sẽ có sau ''For example, the Australian red-backed spider ...''

smiley23 Ngoài New Zealand và Japan, người nói còn bảo một nơi ở khác là ''It's also been found on Tristan da Cunha, which is a remote island thousands of miles from anywhere, way out in the middle of the Atlantic.''

=> Nó đã được tìm thấy trên một hòn đảo nằm giữa biển Thái Bình Dương. => Đáp án là (the) Atlantic (Ocean) check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford