IELTS Listening Practice Test
Question: Can babies remember any
1
particular events/events

?
Experiment with babies:
 • Apparatus:

  • baby in cot

  • colourful mobile

  • some

   2
   strings/string
   

 • Re-introduce mobile between one and

  3
  14 days/fourteen days
   later.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5Đáp án mình cần là câu hỏi đầu tiên (Can baby remember any ... ?)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "One of the first questions" smiley5 Nghe thấy "can they remember particular events?"

=> Đáp án là (particular) events check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford