IELTS Listening Practice Test
1What is the project that Mark and Gina want to start?
A
business school requirements
B
directions to the business school
C
explaining the business school experience

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32Mình cần nghe về project Mark và Gina muốn bắt đầu

smiley18 Nghe thấy câu hỏi "you’re going to explain the requirements for getting into business school?" (ứng với đáp án A)

Mark trả lời "Not exactly, it will be more broadly about the experience

=> Project sẽ về experience trong trường chứ không phải về yêu cầu tuyển sinh => Loại đáp án A cross => Chọn đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford