IELTS Listening Practice Test

1

How old are the students on the nursing program?
A
They are teenagers.
B
They are in their twenties.
C
They belong to different age groups.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley16 Mình cần nghe về độ tuổi của các học sinh trong nursing program

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "I was expecting a group of classmates my age" (đề cập tới tuổi)

smiley25 Sau đó nghe "I was surprised by the diversity. Most were in their twenties, but there were also those in their thirties or even forties"

=> Độ tuổi trong nhóm rất đa dạng => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford