IELTS Listening Practice Test

Event
Cost
Venue
Notes

Jazz band
Example Ticket available for £15
The

school
Also appearing: Carolyn Hart ( plays the

)

Duck races
£1 per duck
Start behind the


Prize: tickets for

Held at the end of the festival. Ducks can be bought inFlower show
Free


Hall
Prizes presented at 5pm by a well-knownĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Do school là một danh từ nên mình sẽ cần điền một tính từ

=> Mình biết đáp án sẽ tới sau "And the venue is the school, isn't it?''

check Sau đó, Rob trả lời là ''Yes, that's right, the secondary school''

=> Đáp án là secondary smiley18

cross Rob có nhắc thêm là ''Make sure you don't go to the primary school by mistake''

=> Bạn không điền primary

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford