IELTS Listening Practice Test

1

The market is now situated
A
under a car park.
B
beside the cathedral.
C
near the river.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần biết vị trí của market

=> Đáp án sẽ có sau ''Well, most of us buy our food in supermarkets these days but we're very lucky having a wonderful market here.''

smiley5Đầu tiên, ''It was originally on the piece of land in front of the cathedral''

=> Vị trí ban đầu của chợ là ở trước, không phải bên cạnh cathedral; ngoài ra mình cần biết vị trí hiện tại của chợ => Loại đáp án B cross smiley34 Thứ hai, ''but at the beginning of the twentieth century it was moved to a site by the river.''

=> Đúng là lần này market nằm gần river nhưng đây là vị trí cũ, ở thế kỷ 20 => Loại đáp án C cross smiley19 Cuối cùng, ''When the new shopping centre was built in the 1960s, it found a home beneath the multi-storey car park where it still is''

=> Hiện tại nó nằm dưới khu để xe của trung tâm thương mại (where it still is) => Đáp án là A check smiley40 P/s: Nó có thể được dời lại tới bên cạnh bờ sông, tuy nhiên đây là kế hoạch tương lai nên mình bỏ qua.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford