IELTS Listening Practice Test
1Information on the test is from
A
the teacher
B
a class
C
a handout

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem thông tin bài test là đến từ ai/cái gì

smiley43 Nghe thấy ''What are the guidelines for the test? Did the teacher talk to you about it in class?''

=> Ứng với đáp án A và B, nhưng do chưa có xác nhận nên mình chưa khoanh

smiley13 Bobby trả lời là ''No, everything is on a handout that was passed out.''

=> Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford