IELTS Listening Practice Test
Foundation for Essay Writing
Step 1
Decide on
1
topic

you like
Step 2
Focus on
2
current

area of interest
Step 3
Write
3
thesis

statement
Step 4
Create
4
outline


Step 5
Ensure this
5
progress

clearly
Foundation for Essay Writing
STEP 1
Decide on
1
topic

you like

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley13 Mình cần nghe về bước đầu tiên của việc viết Essay (Decide on ___ you like)

=> Đáp án sẽ tới sau "I'm not sure on the best way to start"

smiley43 Nghe tiếp thấy "Start with a topic, [...] You will always write better when doing so on a topic you are interested in"

=> Tức là trước hết cần bắt đầu bằng chủ đề người viết yêu thích (like = are interested in) => Đáp án: topic check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford