IELTS Listening Practice Test

1

What is the defining characteristic of a specialised course?
A
Taking a proficiency exam
B
Attending the class frequently
C
Compulsory and regular

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Nghe tới "Like what is a 'specialised course'? "

=> Biết đáp án sắp tới

smiley5 Nghe tiếp thấy "A specialised course is one that is compulsory, meaning it's [...] and regular"

=> Specialised course is compulsory and regular => Đáp án là C check smiley22 Nghe tiếp thấy "you can't place out by taking a proficiency exam"

=> Môn học không được miễn bằng cách take a proficiency exam => Loại đáp án A cross smiley9 Không thấy có nhắc tới attending frequently trong lúc nói về specialised course

=> Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford