IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO subjects did Martina like best before going to university?
A
Art
B
English
C
French
D
History
E
Science

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley37 Mình cần biết Martina thích học 2 môn nào nhất

=> Đáp án sẽ có sau ''What are you studying?'' smiley15 Đầu tiên, khi George hỏi về Art, ''That was your best subject, wasn't it?'' Thì Martina trả lời là '' No - not really - I just liked the teacher.''

=> Martina không thích Art mà chỉ thích giáo viên dạy môn này thôi => Loại đáp án A cross smiley34 Sau đó, Martina nói là ''My favourite subject was History but I couldn't see what career that would give me.''

=> Cô ấy thích History, chỉ có điều là cô ấy không biết nếu học Lịch sử thì sau này sẽ làm nghề gì (thông tin này không ảnh hưởng) => Đáp án là D check

smiley15 Tiếp theo, ''I was really good at Science but I must admit I never really enjoyed studying it.''

=> Về Science thì cô ấy giỏi nhưng lại không thích học nó => Loại đáp án E cross smiley43 Cuối cùng, ''So, in the end I decided to opt for English which was my second favourite subject ...''

=> Tiếng Anhmôn học yêu thích thứ hai sau History. => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford