IELTS Listening Practice Test
1
Students entering the design competition have to
A
produce an energy-efficient design.
B
adapt an existing energy-saving appliance.
C
develop a new use for current technology.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "Well, it's an international design competition and we have to ..." là biết đáp án chuẩn bị vào vì câu hỏi là về chủ đề của cuộc thi.

check Sau khi nghe "we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance."

>> Đáp án ở đây là câu C smiley18

cross Một số bạn có thể chọn câu A hoặc B khi nghe thấy "Does it have to save energy for example" nhưng bài đã đề cập tới "save energy" là chủ đề của cuộc thi năm trước qua câu "Actually that was the focus in last year's competition"

>> Loại AB.

check Nhiều bạn có thể chưa nghe kịp hoặc chưa rõ đáp án, câu "We have to adopt an innovative approach to existing technology"

>> Tái khẳng định đáp án C đúng

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford