IELTS Listening Practice Test
What Hazel should analyse about items in newspapers:
 • what

  1

  page
   the item is on

 • the 

  2

  size
   of the item, including the headline

 • any 

  3

  graphic/graphics
   accompanying the item

 • the 

  4

  structure
   of the item, e.g. what’s made prominent

 • the writer’s main 

  5

  purpose
  

 • the 

  6

  assumption/assumptions
  the writer may make about the reader

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Từ loại cần điền là một noun, một cái gì đó mà tin tức đó ở trên

smiley5 Sau khi nghe "So what sort of things do I need to compare?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe "For example, there’s the question of which page of the newspaper the item appears on."

>> Ví dụ, có một câu hỏi là tin tức đó trên báo xuất hiện ở trang nào

>> Đáp án ở đây là "page". smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford