IELTS Listening Practice Test
HIRING A PUBLIC ROOM
Example
 • The main hall seats 200

Room and cost
 • The

  1
  Charlton
   room seats 100

 • Cost of main hall for Saturday evening: 

  2
  115/one hundred and fifteen/a hundred and fifteen
  £  + £250 deposit
  3
  cash
  
   payment is required)

 • Cost includes use of tables and chairs and also

  4
  parking
  

 • Additional charge for use of the kitchen: £25

Before the event
 • Will need a

  5
  music
   licence

 • Need to contact caretaker (Mr Evans) in advance to arrange

  6
  entry
  

During the event
 • The building is no smoking

 • The band should use the 

  7
  stage
   door at the back

 • Don’t touch the system that controls the volume

 • For microphones, contact the caretaker

After the event
 • Need to know the

  8
  code
   for the cleaning cupboard

 • The

  9
  floor/floors
   must be washed and rubbish placed in black bags

 • All

  10
  decoration/decorations
   must be taken down

 • Chairs and tables must be piled up

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Với section 1 thì sẽ thường có dạng câu hỏi điền tên đối tượng qua việc đánh vần, do đó khi bạn nhìn thấy Room (viết hoa) là bạn có thể biết ngay mình sẽ phải điền tên căn phòng này.

smiley5 Ngoài ra, khi bạn nghe example, bạn đã thấy người nói nhắc tới 2 phòng, một trong đó là Main Hall

=> Xác định ngay đối tượng tiếp theo chính là đáp án.

check Do vậy, bạn nghe thấy Charlton Room (Or there's the Charlton Room)

=> Đây là đáp án (bạn đừng lo lắng nếu không biết cách viết từ này, người nói chắc chắn sẽ đánh vần nó ra cho bạn ở các câu sau)

Đúng như vậy, người nói có đánh vần tên căn phòng là C-H-A-R-L-T-O-N smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford