IELTS Listening Practice Test
Example Name:
Answer Janet Evans
Address:
49 Court

Court
Email:Telephone Number:
(020) 4251-9443
Best time to contact


pm
Property Infomation

Property Size


m2
Material(s)Security Measures (if any)Coverage

Items to cover
- building - contents -


Quotation
£


Coverage Start DateReference number
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Mình cần nghe về địa chỉ của Janet

=> Đáp án sẽ đến sau câu hỏi “Could you give me the address?”smiley37 Janet trả lời “Sure, it’s 49 Greenway Court"

Và Janet còn nói thêm “Greenway is one word”.

=> Đáp án: Greenway (viết liền) check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford