IELTS Listening Practice Test

1

Sea view
B
Star Hotel

2

Handicap accessibility
D
All Three Hotels

3

Multiple meal options
A
Royal Hotel

4

Private dining
A
Royal Hotel

5

Group discount
C
Winchester Hotel

6

Children’s play area
C
Winchester Hotel

1

Sea view
B
Star Hotel

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem hotel nào có cảnh biển

smiley5 Nghe thấy "The Star Hotel offers online booking at no addition charge"

=> Đang nói về The Star Hotel

smiley26 Nghe tiếp thấy "You can even book the gorgeous sea view rooms if you act quickly"

=> Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford