IELTS Listening Practice Test

1

Many hotel managers are unaware that their staff often leave because of
A
a lack of training.
B
long hours.
C
low pay.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley40 Phân tích question xíu nhe: Many hotel managers are unaware that their staff often leave because of

=> lý do nhân viên nghỉ việc mà các quản lý không nhận ra

smiley5 Nghe thấy câu hỏi 'But why do staff leave frequently in many hotels?' là biết đáp án sắp tới

cross Nghe thấy 'Of course, many hotel jobs, such as cleaning, are low-skilled and are not well-paid.'

=> 1 Nhiều công việc ở nhà hàng thì không cần kỹ năngkhông được trả lương cao

=> Chưa chọn C vội vì chưa nghe thấy nói đến hotel managers

=> Nghe tiếp

cross Nghe thấy 'A lot of managers think it's this and the long hours that are the main causes of high staff turnover - but what they don't realise is that it's the lack of training in many hotel jobs which is a huge factor.'

=> 2 Nhiều quản lý nghĩ rằng điều này ( 1 ) kèm thêm với phải làm nhiều giờ là nguyên nhân

check Tuy nhiên nghe thấy ở câu này có 'but what they (hotel managers) don't realise is that' => các nguyên nhân ở trước vế này là sai => Loại B và C => tập trung nghe vế sau 'that...'

=> Việc không nhận được sự huấn luyện mới chính là nguyên nhân chính

=> Chọn A smiley34

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford