IELTS Listening Practice Test
Drag out result image
A
B
C
D
E
F

1

AQuiet reading

2

Computers

3

Newspapers & magazines

4

Reference books

5

Audio section

6

Main library

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley23 Nghe tới "Seating along the middle of the library" (đang bắt đầu miêu tả sơ đồ library)

=> Biết đáp án sắp tới smiley16 Nghe thấy "that far corner in front of us, on the left, we have the Quiet Reading Section"

=> Góc xa ở bên trái là vị trí A => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford