IELTS Listening Practice Test
Temporary Patient Record Form
Example
Name: Peter Smith
Address:
1
95 Cross Street


County:
2
Walkley


Phone:
3
46895324


Injury Details
Cause: Sport - Tennis
Type: Sprained
4
knee


Date:
5
June 18th/June 18/18 June


Description of Previous Record and Current Situation
 • The private doctor of the patient suggested treatment with

  6
  ice pack
  .

 • But the patient is still unable to

  7
  go upstairs
   and also getting some pain in his
  8
  back
  
  at night.

Advice from the Doctor
 • Not use the

  9
  stick
  .

 • Do regular

  10
  exercises
   at home.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe về địa chỉ sinh sống (adress: ___ )

=> Đáp án sẽ có sau ''And where are you currently staying here?'' smiley36 Peter trả lời là ''At 95 Cross Street''

=> Đáp án: 95 Cross Street (với những tên riêng đơn giản thì người nói sẽ không đánh vần) check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford