IELTS Listening Practice Test

1

conference organizer
A
foreign languages

2

catering manager
C
professional qualification

3

housekeeper
B
willingness to travel abroad

4

fitness centre staff
C
professional qualification

5

reservations assistant
A
foreign languages

1

conference organizer
A
foreign languages

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Mình cần nghe điều kiện cho conference organizer

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " One of our main business streams is hosting special events for other businesses." (hosting =organizer và events=conference) smiley31 Nghe tiếp có "If you have good communication and organisational skills with a good level of fluency in at least one European and one non-European language"

=> Ngoài communication and organisational skills thì yêu cầu giỏi ngoại ngữ => Đáp án đúng là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford